Jak uzyskać dostęp do akt przechowywanych w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej? [poradnik genealoga]

Strona tytułowa przykładowej teczki przechowywanej w zasobach IPN