Dziedziczenie lęku po przodkach, teczki służb bezpieczeństwa i akta z IPN-u [listopadowy numer More Maiorum]