Działalność majątkowa rodów włościańskich na terenie dawnego Mazowsza

Józef Chełmoński, "Bociany", 1900