Czy RODO utrudni genealogom prowadzenie poszukiwań przodków? [czerwcowy numer More Maiorum]