Jak i czego uczyli się nasi przodkowie, czyli co mówią stare dzienniczki

fot. archiwum rodzinne Małgorzaty Karoliny Piekarskiej