Kategoria: Poradniki genealoga

Kartoteka szkód wojennych a genealogia [genealog w archiwum]

Każdego dnia II wojny światowej, obywatele polscy doświadczali jej skutków. Wczesne lata powojenne były w Polsce czasem pracy nad udokumentowaniem szkód i strat poniesionych w latach 1939–1945. Zbieranie informacji dotyczących szkód, jakie w wyniku działań wojennych poniósł Skarb Państwa, polskie...

Tereny zabużańskie a badania genealogiczne [gdzie szukać metryk?]

Akta kancelarii parafialnych przechowywane w Archiwum Głównym Akt Dawnych są niezwykle ciekawym źródłem dla genealoga. Inwentarze można odnaleźć w Internecie. Wkrótce pojawią się również skany. Akta kancelarii parafialnych działających na dawnych Kresach południowo-wschodnich II Rzeczpospolitej są materiałem nieco zapomnianym przez...

Ukraińskie muzea jako źródło dla genealoga

Odwiedzając ukraińskie archiwa, często zauważałem brak niektórych roczników dokumentów. W archiwach obwodowych w Łucku i w Równem, wśród metryk prawosławnych z Wołynia, w wielu miejscowościach brakowało ksiąg z lat 1860–1910. W „More Maiorum” nr 11(34)/2015 ukazał się artykuł p. Małgorzaty...

Jak genetyka łączy genealogię z archeologią?

Choć praca genealoga nigdy się nie kończy, to każdy z nas jest świadom jej ograniczeń. Księgi metrykalne w pewnym momencie się skończą, a pamięć staropolskich herbarzy zawiedzie. Nie odsłonimy  więc wszystkich rodowych tajemnic. Chyba że obierzemy inną strategię. I choćbyśmy...

Podstawy Excela dla indeksujących [poradnik genealoga]

Genealodzy, zwłaszcza ci indeksujący, mają z Excelem do czynienia niemal codziennie. Arkusze kalkulacyjne to potężne narzędzia, które robią znacznie więcej, niż tylko przechowywanie danych w formie tabelki. Patrząc na skalę oferowanych funkcji, to co przedstawię, nadal mieści się w kategorii...