Kategoria: Poradniki genealoga

Rozmowa z najstarszymi członkami rodziny to podstawa

O tym, że genealogia jest dyscypliną wymagającą niezwykłej cierpliwości, nieco detektywistycznych predyspozycji oraz analitycznych umiejętności, przekonuje się prędzej czy później niemal każdy badacz rodzinnych korzeni. W przedmiocie źródeł poszukiwań informacji, na ogół podkreśla się, że na samym początku drogi należałoby...

Kartoteka szkód wojennych a genealogia [genealog w archiwum]

Każdego dnia II wojny światowej, obywatele polscy doświadczali jej skutków. Wczesne lata powojenne były w Polsce czasem pracy nad udokumentowaniem szkód i strat poniesionych w latach 1939–1945. Zbieranie informacji dotyczących szkód, jakie w wyniku działań wojennych poniósł Skarb Państwa, polskie...

Tereny zabużańskie a badania genealogiczne [gdzie szukać metryk?]

Akta kancelarii parafialnych przechowywane w Archiwum Głównym Akt Dawnych są niezwykle ciekawym źródłem dla genealoga. Inwentarze można odnaleźć w Internecie. Wkrótce pojawią się również skany. Akta kancelarii parafialnych działających na dawnych Kresach południowo-wschodnich II Rzeczpospolitej są materiałem nieco zapomnianym przez...