Kategoria: Artykuły historyczne

Warszawa w I wojnie światowej: pierwszy rok okupacji

Okupant niemiecki po zajęciu Warszawy, na słupach ogłoszeniowych i domach rozlepił obwieszczenia, mające charakter odezwy. Trzynaście punktów zabierało mieszkańcom wolność i zapowiadało represje, również ekonomiczne, uderzające bezpośrednio w obywateli. Wśród zakazów i nakazów widniała zapowiedź sekwestrowania rzeczy mających jakąś wartość....

Procesy żołnierzy wyklętych w prasie komunistycznej

Już od 1944 roku polska prasa komunistyczna zawzięcie walczyła piórem z żołnierzami Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych. Jak opisywano najgłośniejsze procesy? Niemal w każdym numerze Trybuny Robotniczej, można było przeczytać teksty zawierające oskarżenia wymierzone przeciw działaczom tych organizacji zbrojnych....

Genealogia na usługach ideologii w III Rzeszy

Genealogia to dla wielu fascynująca nauka, dzięki której możemy dowiedzieć się wielu informacji o naszych korzeniach. Był jednak czas, kiedy wiedzę o przodkach wykorzystywano w imię ideologii nazistowskiej.  Więzi rodzinne, zachodzące między ludźmi na bazie pokrewieństwa i powinowactwa, są istotnym...