Akta sądów, dawne kwerendy i poszukiwania rodzinne w rodzinach mieszanych [jubileuszowy numer More Maiorum]