Akta najnowsze z lat 1945–1990, czyli nowe pole badawcze dla historyka rodzinnego

Fragment karty personalnej/ fot. ANK