Akta miast oraz gmin a badania genealogiczne [genealog w archiwum]

Fot. AP w Lublinie zespół 35/581/0 akta gminy w Zemborzycach (z siedzibą w Głusku) z donacją w Lublinie, sygn. 692