Acta perpetuitatis, czyli co można wyczytać z ksiąg wieczystych [genealog w archiwum]

Księga hipoteczna dóbr ziemskich/ fot. Zofia M. Jakóbczak