More Maiorum Blog

Archiwiści społeczni i genealodzy – dobry tandem?

W zasobach archiwów społecznych można znaleźć informacje przydatne do prowadzenia badań genealogicznych. Archiwa te czasem wykonują kwerendy na zamówienie, czasem otwierają swoje przestrzenie genealogom i wszystkim zainteresowanym do samodzielnej eksploracji. Żeby zrozumieć, dlaczego te poszukiwania nie zawsze będą przebiegały w...

Pozametrykalne źródła wiedzy o przodkach w archiwach

Akta gmin, miast, teczki starostw, protokoły wytworzone przez posterunki policji, zeznania znajdujące się w zespołach dokumentów sądowych. To tylko niektóre ze źródeł do genealogii, które w archiwum znajdzie poszukiwacz rodzinnej przeszłości. We wszystkich poradnikach dla początkujących genealogów jako podstawowe źródło...

Procesy żołnierzy wyklętych w prasie komunistycznej

Już od 1944 roku polska prasa komunistyczna zawzięcie walczyła piórem z żołnierzami Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych. Jak opisywano najgłośniejsze procesy? Niemal w każdym numerze Trybuny Robotniczej, można było przeczytać teksty zawierające oskarżenia wymierzone przeciw działaczom tych organizacji zbrojnych....

Genealogia na usługach ideologii w III Rzeszy

Genealogia to dla wielu fascynująca nauka, dzięki której możemy dowiedzieć się wielu informacji o naszych korzeniach. Był jednak czas, kiedy wiedzę o przodkach wykorzystywano w imię ideologii nazistowskiej.  Więzi rodzinne, zachodzące między ludźmi na bazie pokrewieństwa i powinowactwa, są istotnym...

Bezpłatny dostęp do skanów z archiwum w Petersburgu!

Dostęp do archiwów rosyjskich nie jest prosty z co najmniej dwóch powodów: odległości oraz kosztów ewentualnej kwerendy. Z okazji Dnia Archiwów Rosji, petersburskie archiwa będą dostępne za darmo! Na stronie Archiwum w Sankt-Petersburgu czytamy, że internauci z całego świata będę...